Ανακοινώσεις Γραμματείας
Οδηγίες και διευκρινίσεις για την τελετή της Ορκωμοσίας
Δημοσιεύθηκε:
Ανακηρυχθέντες/είσες πτυχιούχοι Τμήματος Ψυχολογίας
Δημοσιεύθηκε:
Αποτελέσματα Εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου στο Τμήμα Ψυχολογίας
Δημοσιεύθηκε:
Σχετικά με την διεξαγωγή των εξετάσεων του εαρινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2021-22 και των επαναληπτικών εξετάσεων του Σεπτεμβρίου στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) και στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδηµίες (Α.Ε.Α.)
Δημοσιεύθηκε:
Προκήρυξη Εκλογών Για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.ΔΙ.Π. (τακτικού – αναπληρωματικού) στη Συνέλευση του Τμήματος Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για το χρονικό διάστημα από 01.09.2022 έως 31.08.2023 (Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023)
Δημοσιεύθηκε:
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στο Μητρώο Φοιτητών της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ)
Δημοσιεύθηκε:
Φοιτητική Ομάδα Εθελοντικής Αιμοδοσίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Δημοσιεύθηκε: