Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο
Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2021-2022

Στο κάτωθι ακαδημαϊκό ημερολόγιο αναφέρονται η έναρξη και η λήξη των μαθημάτων
του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου, καθώς και οι ημερομηνίες των αντίστοιχων
εξεταστικών περιόδων, ως εξής:

 • Έναρξη μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου: 4-10-2021
 • Λήξη μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου: 14-1-2022
 • Εξετάσεις χειμερινού εξαμήνου: 24-1-2022 έως 11-2-2022
 • Έναρξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου: 14-2-2022
 • Λήξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου: 27-5-2022
 • Εξετάσεις εαρινού εξαμήνου: 30-5-2022 έως 24-6-2022

Τα μαθήματα διακόπτονται κατά τα παρακάτω διαστήματα και ημέρες:

 • 24-12-2021 έως και 7-1-2022
 • 3-3-2022 έως 8-3-2022
 • 18-4-2022 έως 1-5-2022
 • την ημέρα πραγματοποίησης των γενικών φοιτητικών εκλογών
 • την ημέρα πραγματοποίησης των πρυτανικών εκλογών
 • κατά το διάστημα θερινών διακοπών (1-7-2022 έως 31-8-2022)

Αργίες του Πανεπιστημίου αποτελούν οι εξής:

 • η εθνική επέτειος της 28ης Οκτωβρίου 2021
 • η επέτειος της εξέγερσης του Πολυτεχνείου 17η Νοέμβρη 2021
 • η εορτή των Τριών Ιεραρχών 30η Ιανουαρίου 2022
 • η 21η Φεβρουαρίου 2022, ως ημέρα εορτασμού της απελευθέρωσης της πόλης των Ιωαννίνων
 • η εθνική επέτειος της 25ης Μαρτίου 2022
 • η ημέρα εορτασμού του Αγίου Πνεύματος 13-6-2022
 • καθώς και όλες οι καθιερωμένες από την πολιτεία αργίες