Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο
Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2022 - 2023

Στο κάτωθι ακαδημαϊκό ημερολόγιο αναφέρονται η έναρξη και η λήξη των μαθημάτων
του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου, καθώς και οι ημερομηνίες των αντίστοιχων
εξεταστικών περιόδων, ως εξής:

 • Έναρξη μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου: 3-10-2022
 • Λήξη μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου: 13-1-2023
 • Εξετάσεις χειμερινού εξαμήνου: 23-1-2023 έως 10-2-2023
 • Έναρξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου: 13-2-2023
 • Λήξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου: 26-5-2023
 • Εξετάσεις εαρινού εξαμήνου: 29-5-2023 έως 23-6-2023

Τα μαθήματα διακόπτονται κατά τα παρακάτω διαστήματα και ημέρες:

 • 24-12-2022 έως και 7-1-2023
 • 23-2-2023 έως 28-2-2023
 • 10-4-2023 έως 23-4-2023
 • την ημέρα πραγματοποίησης των γενικών φοιτητικών εκλογών
 • την ημέρα πραγματοποίησης των πρυτανικών εκλογών
 • κατά το διάστημα θερινών διακοπών (1-7-2023 έως 31-8-2023)

Αργίες του Πανεπιστημίου αποτελούν οι εξής:

 • η εθνική επέτειος της 28ης Οκτωβρίου 2022
 • η επέτειος της εξέγερσης του Πολυτεχνείου 17η Νοέμβρη 2022
 • η εορτή των Τριών Ιεραρχών 30η Ιανουαρίου 2023
 • η 21η Φεβρουαρίου 2023, ως ημέρα εορτασμού της απελευθέρωσης της πόλης των Ιωαννίνων
 • η εθνική επέτειος της 25ης Μαρτίου 2023
 • η 1η Μαΐου 2023
 • η ημέρα εορτασμού του Αγίου Πνεύματος 5-6-2023
 • καθώς και όλες οι καθιερωμένες από την πολιτεία αργίες