Ανακοινώσεις

Το Τμήμα μέσω της Γραμματείας αλλά και των διδασκόντων του, εκδίδει μια σειρά από ανακοινώσεις που αφορούν όλους όσους εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Ανακοινώσεις
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΕΤΕΠ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Δημοσιεύθηκε:
Διενέργεια τεστ ταχείας ανίχνευσης του κορωνοϊού Covid-19 από τον Ε.Ο.Δ.Υ. στην Πανεπιστημιούπολη A΄ Ιωαννίνων (Πέμπτη 30 Ιουνίου 2022)
Δημοσιεύθηκε:
Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Δημοσιεύθηκε:
Rendez-vous Campus France: Προετοιμασία για τη ζωή και τις σπουδές στη Γαλλία
Δημοσιεύθηκε:
ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ εκπροσώπων των µελών ΕΔΙΠ στη Συνέλευση του Τμήματος Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με μονοετή θητεία για το διάστημα από 01.09.2022 έως 31.08.2023 (ακαδημαϊκό έτος 2022-2023)
Δημοσιεύθηκε:
Ανακήρυξη υποψηφίων Ε.Τ.Ε.Π. για τη Συνέλευση του Τμήματος Ψυχολογίας
Δημοσιεύθηκε:
Erasmus+ Σημαντική πληροφόρηση αναφορικά με την Προκήρυξη για τη Μακροχρόνια Κινητικότητα Φοιτητών, Σχέδιο 2022
Δημοσιεύθηκε:
Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Προπτυχιακών Φοιτητών για τη Χορήγηση Οικονομικής Ενίσχυσης
Δημοσιεύθηκε:
Εξετάσεις του μαθήματος "Ψυχοσωματική Ιατρική"
Δημοσιεύθηκε:
Διενέργεια τεστ ταχείας ανίχνευσης του κορωνοϊού Covid-19 από τον Ε.Ο.Δ.Υ. στην Πανεπιστημιούπολη A΄ Ιωαννίνων (Πέμπτη 23 Ιουνίου 2022)
Δημοσιεύθηκε: