Ανακοινώσεις Προκηρύξεων
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων των ΑΕΙ στο Μητρώο Φοιτητών της ΕΘΑΑΕ
Δημοσιεύθηκε:
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων με το Πρόγραμμα "Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού για το Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023"
Δημοσιεύθηκε:
Υποβολή Υποψηφιοτήτων για την πλήρωση σε κενή θέση μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία με γνωστικό αντικείμενο «Βιοψυχολογία»
Δημοσιεύθηκε: