Επιτροπές

Για τη διεκπεραίωση των λειτουργικών αναγκών διοικητικής οργάνωσης του Τμήματος Ψυχολογίας ενεργοποιούνται εντός του οι παρακάτω θεματικά εστιασμένες Επιτροπές.

Επιτροπές
 • Ελένη Αρετούλη, Αναπλ. Καθηγήτρια (Συντονίστρια)
 • Ευαγγελία Καραγιαννοπούλου, Καθηγήτρια
 • Ελευθερία Δογορίτη, Αναπλ. Καθηγήτρια
 • Πανωραία Ανδριοπούλου, Αναπλ. Καθηγήτρια
 • Ελένη Ζιώρη, Επίκ. Καθηγήτρια
 • Νικόλαος Μποζατζής, Επίκ. Καθηγητής
 • Ευστάθιος Παπασταθόπουλος, Επίκ. Καθηγητής
 • Κατερίνα Γεωργαντά, Επικ. Καθηγήτρια
 • Ελένη Ζιώρη, Επίκ. Καθηγήτρια (Συντονίστρια)
 • Νικόλαος Μποζατζής, Επίκ. Καθηγητής
 • Σταύρος Νικολακόπουλος, Επικ. Καθηγητής
 • Σπυρίδων Κάμτσιος, Μέλος Ε.ΔΙ.Π.
 • Ευαγγελία Καραγιάννη-Καραγιαννοπούλου, Καθηγήτρια (Συντονίστρια)
 • Ελένη Αρετούλη, Αναπλ. Καθηγήτρια
 • Ελένη Ζιώρη, Επίκ. Καθηγήτρια
 • Πανωραία Ανδριοπούλου, Αναπλ. Καθηγήτρια (Επιστημονική Υπεύθυνη ΕΣΠΑ)
 • Ελευθερία Δογορίτη, Αναπλ. Καθηγήτρια (Τμηματική Υπεύθυνη)
 • Ελένη Αρετούλη, Αναπλ. Καθηγήτρια
 • Νικόλαος Μποζατζής, Επίκ. Καθηγητής
 • Ελένη Ζιώρη, Επίκ. Καθηγήτρια
 • Αγγελική Παλαιολόγου, Επίκ. Καθηγήτρια
 • Ευστάθιος Παπασταθόπουλος, Επίκ. Καθηγητής
 • Σταύρος Νικολακόπουλος, Επίκ. Καθηγητής
 • Αικατερίνη Γεωργαντά, Επίκ. Καθηγήτρια
 • Ελένη Καζάλη, Επίκ. Καθηγήτρια
 • Άννα Καλτσούδα, Μέλος Ε.ΔΙ.Π.
 • Σπυρίδων Κάμτσιος, Μέλος Ε.ΔΙ.Π.
 • Βάια Τσιάλιου, Μέλος Ε.Τ.Ε.Π.
 • Αικατερίνη Γεωργαντά, Επίκ. Καθηγήτρια (Τμηματική Υπεύθυνη Erasmus)
 • Ελένη Καζάλη, Επίκ. Καθηγήτρια
 • Σπυρίδων Κάμτσιος, Μέλος Ε.ΔΙ.Π.
 • Ελευθερία Δογορίτη, Αναπλ. Καθηγήτρια (Συντονίστρια)
 • Ευαγγελία Καραγιάννη-Καραγιαννοπούλου, Καθηγήτρια
 • Ελένη Αρετούλη, Αναπλ. Καθηγήτρια
 • Αικατερίνη Γεωργαντά, Επίκουρη Καθηγήτρια
 • Ελένη Ζιώρη Επίκουρη Καθηγήτρια
 • Νικόλαος Μποζατζής, Επίκουρος Καθηγητής
 • Σταύρος Νικολακόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής
 • Ελευθερία Δογορίτη, Αναπλ. Καθηγήτρια (Συντονίστρια)
 • Ελένη Ζιώρη, Επίκ. Καθηγήτρια
 • Βάσω Ανδρούτσου, Μέλος Ε.Τ.Ε.Π.
 • Νικόλαος Μποζατζής, Επίκ. Καθηγητή (Συντονιστής)
 • Αγγελική Παλαιολόγου, Επίκ. Καθηγήτρια
 • Ευστάθιος Παπασταθόπουλος, Επίκ. Καθηγητής
 • Ελευθερία Δογορίτη, Αναπλ. Καθηγήτρια (Συντονίστρια)
 • Ελένη Ζιώρη, Επίκ. Καθηγήτρια
 • Αικατερίνη Γεωργαντά, Επίκ. Καθηγήτρια
 • Σταύρος Νικολακόπουλος, Επίκ. Καθηγητής
 • Βάια Τσιάλιου, Μέλος Ε.Τ.Ε.Π.
 • Ελευθερία Δογορίτη, Αναπλ. Καθηγήτρια (Συντονίστρια)
 • Παπασταθόπουλος, Επίκ. Καθηγητής
 • Βάσω Ανδρούτσου, Μέλος Ε.Τ.Ε.Π.

Σταύρος Νικολακόπουλος, Επίκ. Καθηγητής (Εκπρόσωπος Τμήματος)

 • Ελένη Ζιώρη, Επίκ. Καθηγήτρια
 • Σπυρίδων Κάμτσιος, Μέλος Ε.ΔΙ.Π.
 • Ελευθερία Δογορίτη, Αναπλ. Καθηγήτρια (Συντονίστρια)
 • Ευστάθιος Παπασταθόπουλος, Επίκ. Καθηγητής
 • Σπυρίδων Κάμτσιος, Μέλος Ε.ΔΙ.Π.
 • Βάϊα Τσιάλιου, Μέλος Ε.Τ.Ε.Π.
 • Ελευθερία Δογορίτη, Αναπλ. Καθηγήτρια (Συντονίστρια)
 • Βάσω Ανδρούτσου, Μέλος Ε.Τ.Ε.Π.
 • Βάϊα Τσιάλιου, Μέλος Ε.Τ.Ε.Π.