Επιτροπές

Για τη διεκπεραίωση των λειτουργικών αναγκών διοικητικής οργάνωσης του Τμήματος Ψυχολογίας ενεργοποιούνται εντός του οι παρακάτω θεματικά εστιασμένες Επιτροπές.

Επιτροπές

Σταύρος Νικολακόπουλος, Επίκ. Καθηγητής (Εκπρόσωπος Τμήματος)