Προπτυχιακές Σπουδές

Προπτυχιακές Σπουδές

Προπτυχιακές Σπουδές – Διάρθρωση Προγράμματος Σπουδών

Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (Π.Π.Σ.) του Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Π.Ι.) είναι διάρκειας τεσσάρων ακαδημαϊκών ετών. Το εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται χρονικά σε δύο διδακτικά εξάμηνα, το χειμερινό και το εαρινό, κατά τη διάρκεια των οποίων προσφέρεται ένας συγκεκριμένος αριθμός υποχρεωτικών μαθήματων (ΥΠ), κατ’ επιλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων ψυχολογίας (ΕΥΠ) από το Τμήμα Ψυχολογίας αλλά και από άλλα Τμήματα του Π.Ι., καθώς και ελεύθερης επιλογής διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων (ΕΕΠ) από άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου.   

Το Π.Π.Σ. του Τμήματος βρίσκεται σε εναρμόνιση με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS). Για την επιτυχημένη ολοκλήρωση των σπουδών και τη λήψη πτυχίου απαιτείται η συγκέντρωση τουλάχιστον διακοσίων σαράντα (240) π.μ. (ECTS), οι οποίες συλλέγονται από μαθήματα καθώς και από την υλοποίηση Πρακτικής Άσκησης σε ιδρύματα και φορείς εφαρμογής της επιστήμης της ψυχολογίας (π.χ. ψυχιατρικές κλινικές, ιατροπαιδαγωγικά κέντρα, κέντρα ψυχικής υγείας, κέντρα πρόληψης, κέντρα αποκατάστασης, κέντρα ειδικής αγωγής, σχολικά πλαίσια κ.λπ.). 

Το Π.Π.Σ. του Τμήματος Ψυχολογίας αντιστοιχείται με ομοειδή Τμήματα άλλων Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων και δίνεται έτσι η δυνατότητα ανταλλαγών μεταξύ́ επιστημονικού προσωπικού και φοιτητών/τριών.

Πτυχίο

Σύμφωνα με το Εθνικό́ Πλαίσιο Προσόντων, το επίπεδο του τίτλου σπουδών (Πτυχίο Ψυχολογίας) οριοθετείται στο 6ο (αντίστοιχο του Bachelors Degree). Αναπόσπαστο μέρος του τίτλου σπουδών αποτελεί η απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος ψυχολόγου, η οποία αποκτάται κατόπιν σχετικής αίτησης στις Διευθύνσεις Υγείας των κατά τόπους περιφερειών/ΚΕΠ.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Στόχος του Π.Π.Σ. του Τμήματος Ψυχολογίας είναι να προσφέρει στους/στις φοιτητές/τριές του ένα ισχυρό γνωστικό υπόβαθρο και τη δυνατότητα εμβάθυνσης στους βασικούς κλάδους της ψυχολογίας, όπως στην Εκπαιδευτική/Σχολική, τη Γνωστική, την Αναπτυξιακή, την Κοινωνική, την Πολιτική, την Οργανωσιακή, την Κλινική, τη Συμβουλευτική Ψυχολογία και στη Νευροψυχολογία. Επιπλέον, με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι απόφοιτοι του Τμήματος Ψυχολογίας αναμένεται να έχουν αποκτήσει επαγγελματικές δεξιότητες σχετικές με την κλινική διάγνωση, την ψυχολογική αξιολόγηση, την παρέμβαση και την ψυχοθεραπεία, καθώς και να έχουν εκπαιδευτεί στις μεθόδους έρευνας και ανάλυσης δεδομένων που χρησιμοποιούνται στην ψυχολογία, ώστε να μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους και να οργανώσουν μια αυτόνομη πορεία στο πλαίσιο της επαγγελματικής τους κατάρτισης και δια βίου εκπαίδευσης.

Περιγράμματα Μαθημάτων

1ο Εξάμηνο (Χειμερινό)
2ο Εξάμηνο (Εαρινό)
3ο Εξάμηνο (Χειμερινό)
4ο Εξάμηνο (Εαρινό)
5ο Εξάμηνο (Χειμερινό)
6ο Εξάμηνο (Εαρινό)
Κατ' Επιλογή Υποχρεωτικά Μαθήματα Χειμερινού Εξαμήνου
Κατ' Επιλογή Υποχρεωτικά Μαθήματα Εαρινού Εξαμήνου
Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής από άλλα Τμήματα του Π.Ι. (Χειμερινό Εξάμηνο)
ΚωδικόςΤίτλοςΕξάμηνοECTSΓνωστικό αντικείμενοΔιδάσκων/ΔιδάσκουσαΤμήμα
ΨΕΕ004ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΖ'4Ειδική ΑγωγήΣαρρής ΔημήτριοςΠαιδαγωγικό Νηπιαγωγών
ΨΕΕ005ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣΖ'5Ειδική Αγωγή

Ζακοπούλου Βικτωρία (100 ΦΟΙΤΗΤΕΣ)

Λογοθεραπείας
ΨΕΕ022ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΖ'2ΨυχιατρικήΚώτσης Κωνσταντίνος (10 ΦΟΙΤΗΤΕΣ)Ιατρικής
ΨΕΕ003ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΑΣΖ'5Ειδική ΑγωγήΜορφίδη Ελένη (30 ΦΟΙΤΗΤΕΣ)Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
ΨΕΕ021ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΜΝΗΜΗΖ'5ΛαογραφίαΠαπαχριστοφόρου ΜαριλέναΙστορίας-Αρχαιολογίας
ΨΕΕ006ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΝΟΥΖ'5ΦιλοσοφίαΣακελλαριάδης ΑθανάσιοςΦιλοσοφίας
ΨΕΕ007ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΖ'5ΦιλοσοφίαΠαντούλιας Μιχαήλ (Διδάσκων Απόκτησης Ακαδημαϊκής Εμπειρίας)Φιλοσοφίας
Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής από άλλα Τμήματα του Π.Ι. (Εαρινό Εξάμηνο)
ΚωδικόςΤίτλοςΕξάμηνοECTSΓνωστικό αντικείμενοΔιδάσκωνΤμήμα
ΨΕΕ012ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ IΗ΄4Αγωγή ΥγείαςΚούτρας ΒασίλειοςΠαιδαγωγικό Νηπιαγωγών
ΨΕΕ013ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣΗ΄4ΠαιδαγωγικήΖάραγκας ΧαρίλαοςΠαιδαγωγικό Νηπιαγωγών
ΨΕΕ023ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΝΗ΄5ΛαογραφίαΠαπαχριστοφόρου ΜαριλέναΙστορίας-Αρχαιολογίας
ΨΕΕ020ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣΗ΄5ΦιλοσοφίαΖάγκος ΧρήστοςΦιλοσοφίας
ΨΕΕ010ΝΕΥΡΟΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΗ΄5ΙατρικήΝάσιος Γρηγόριος (100 ΦΟΙΤΗΤΕΣ)Λογοθεραπείας
ΨΕΕ014ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΗ΄5ΠαιδαγωγικήΜπρούζος Ανδρέας (40 ΦΟΙΤΗΤΕΣ)Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
ΨΕΕ015ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣΗ΄5ΦιλοσοφίαΡάντης ΚωνσταντίνοςΦιλοσοφίας
ΨΕΕ008ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΗ΄5ΨυχιατρικήΥφαντής Θωμάς (5 ΦΟΙΤΗΤΕΣ)Ιατρικής