Υποστήριξη ΦΜΕΑ

Υποστήριξη ΦΜΕΑ

Γενικά

Η Επιτροπή Φοιτητών/τριων ΑμεΑ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων συγκροτήθηκε το 2016 και έχει ως σκοπό την υποστήριξη και διαμόρφωση καλών πρακτικών αντιμετώπισης των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές/τριες ΑμεΑ του πανεπιστημίου. 

Κάθε Τμήμα του πανεπιστημίου εκπροσωπείται στην επιτροπή ΦμεΑ από Σύμβουλο Καθηγητή/τρια, μέλος Δ.Ε.Π. Ο ρόλος του Συμβούλου Καθηγητή/τριας είναι να λειτουργεί ως κρίκος διασύνδεσης των φοιτητών/τριων ΑμεΑ με τα μέλη του διδακτικού προσωπικού του Τμήματος, όπως επίσης και με τις Πανεπιστημιακές Αρχές. Οι φοιτητές/τριες ΑμεΑ μπορούν να απευθύνονται σε αυτόν/ην για συγκεκριμένα ζητήματα που αφορούν τις σπουδές τους και εκείνος/η μεριμνά για αυτά. 

Σύμβουλος Καθηγητής Τμήματος Ψυχολογίας:

Μποζατζής Νικόλαος, Επίκουρος Καθηγητής Κοινωνικής Ψυχολογίας (link) 

  • Email: nikobo@uoi.gr 
  • Τηλέφωνο: 2651005755 
  • Γραφείο: 4ος Όροφος κτιρίου στέγασης Τμήματος Ψυχολογίας 
  • Ώρες συνεργασίας: Δευτέρα 16.00 – 17.30, Τρίτη 12.30 – 14.00 

Η Επιτροπή Φοιτητών/τριων ΑμεΑ και οι Σύμβουλοι Καθηγητές/τριες στηρίζονται στο έργο τους από την  Μονάδα Προσβασιμότητας και Κοινωνικής Στήριξης Φοιτητών του Π.Ι. Η Μονάδα αυτή δημιουργήθηκε τον Μάϊο του 2019. Αποστολή της είναι η δημιουργία και διασφάλιση ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για φοιτητές και φοιτήτριες του πανεπιστημίου που για ιατρικούς ή άλλους κοινωνικούς λόγους αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη φοίτησή τους και στην ολοκλήρωση των σπουδών τους. 

Πληροφορίες