Ανακοινώσεις Εξετάσεων

Εξετάσεις μαθήματος “ΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ – ΨΥΕ030”

Οι εξετάσεις του μαθήματος “ΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ – ΨΥΕ030” θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 18.06.21 και ώρα 11:00 – 11:45 στο MsTeams, στην αίθουσα “ΒΙΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑ-εξετάσεις”, με κωδικό:…

Read More
Ανακοινώσεις Εξετάσεων

Εξετάσεις μαθήματος “ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΨΥΕ049”

Υπενθυμίζεται στις φοιτήτριες και στους φοιτητές που επιθυμούν να εξεταστούν στο μάθημα “ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΨΥΕ049” στο πλαίσιο της εμβόλιμης εξέτασης του…

Read More
Ανακοινώσεις Εξετάσεων

Εξετάσεις μαθήματος “ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ – ΨΥΕ004”

Οι εξετάσεις του μαθήματος “ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ – ΨΥΕ004” θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 16.06.21 και ώρα 10:00 – 11:00 στο MsTeams, στην αίθουσα “ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2021” κωδικός:…

Read More