Γενικές ανακοινώσεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΛΩΝ Ε.Δ.Ι.Π. ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4485/2017 (Α΄ 114), της υπ’ αριθμ. πρωτ. 153348/71/15-09-2017 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 3255 τ.Β΄),…

Read More
Γενικές ανακοινώσεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΛΩΝ Ε.Τ.Ε.Π. ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 26του Ν. 4485/2017 (Α΄ 114), της υπ’ αριθμ. πρωτ. 153348/71/15-09-2017 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 3255 τ.Β΄), όπως…

Read More
Γενικές ανακοινώσεις

ΑΝAΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ ΑΝAΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ   Αγαπητές φοιτήτριες και αγαπητοί φοιτητές, Αγαπητά μέλη της…

Read More
Ανακοινώσεις Γραμματείας Γενικές ανακοινώσεις Σημαντικές Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ

Το Τμήμα Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, προκειμένου για την κάλυψη των αναγκών του για τη διδασκαλία μαθημάτων για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022,…

Read More
Γενικές ανακοινώσεις Σημαντικές Ανακοινώσεις

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2021-2022

Στο συνημμένο ακαδημαϊκό ημερολόγιο αναφέρονται η έναρξη και η λήξη των μαθημάτων του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου, καθώς και οι ημερομηνίες των αντίστοιχων εξεταστικών περιόδων.…

Read More