Ανακοινώσεις Εξετάσεων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την εξέταση του μαθήματος «ΘΕΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ – ΨΥΕ040»

Η εξέταση του μαθήματος ”Θετική Ψυχολογία” θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 22/1/22. Για να μην υπάρχει συνωστισμός οι εξεταζόμενοι/ες φοιτητές/τριες θα χωριστούν αλφαβητικά σε 2 ομάδες:  …

Read More
Ανακοινώσεις Εξετάσεων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ – ΨΥΕ001»

Ο διαμοιρασμός των φοιτητών/τριών για την εξέταση του μαθήματος «ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ – ΨΥΕ001», το οποίο θα διεξαχθεί την Τετάρτη 26/1,  έχει ως εξής: 15:00-16:30 οι φοιτητές/τριες…

Read More
Ανακοινώσεις Εξετάσεων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ-ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΨΥΕ009»

Το μάθημα «ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ-ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ –ΨΥΕ009» θα εξεταστεί την Πέμπτη 3/2/2022 στην αίθουσα 2. Οι φοιτητές/τριες θα χωριστούν σε δύο ομάδες βάσει της αλφαβητικής κατάταξης των επωνύμων…

Read More
Ανακοινώσεις Εξετάσεων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ-ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑ – ΨΥΕ002»

Το μάθημα «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ-ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑ – ΨΥΕ002» θα εξεταστεί την Πέμπτη 3/2/2022 στην αίθουσα 2. Οι φοιτητές/τριες θα χωριστούν σε δύο ομάδες βάσει της αλφαβητικής κατάταξης των…

Read More