Υποτροφίες/Διαγωνισμοί/Βραβεία
Πρώτος Ευρωπαϊκός Φοιτητικός Μουσικός Διαγωνισμός Europavox Campus
Δημοσιεύθηκε:
Πρεσβεία του Ισραήλ: "Excellence Fellowship Program for International Postdoctoral Researchers in Israel (2023-2024)
Δημοσιεύθηκε:
Παράταση Προθεσμίας για την Υποβολή Αιτήσεων Προπτυχιακών Φοιτητών για τη Χορήγηση Οικονομικής Ενίσχυσης
Δημοσιεύθηκε:
Σύμφωνο Τριετούς Ελληνογαλλικής Συνεργασίας: Υποτροφίες Master 2 στη Γαλλία
Δημοσιεύθηκε:
Διαδικτυακή εκδήλωση “Marie Skłodowska-Curie Actions: Μεταδιδακτορικές Υποτροφίες 2022”
Δημοσιεύθηκε:
Υποτροφίες Ρουμανίας σε Έλληνες πολίτες για θερινά µαθήµατα ρουμανικής γλώσσας και πολιτισμού θέρους 2022.
Δημοσιεύθηκε:
Δέκα (10) υποτροφίες με διαγωνισμό για μεταπτυχιακές σπουδές (μάστερ) στο εξωτερικό του «Θεοδωρίδειου Κληροδοτήματος Εκπαιδευτικών» (ακαδημαϊκό έτος 2022-2023),
Δημοσιεύθηκε: