Εκπαιδευτικά προγράμματα/Σεμινάρια
ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ CHRISTIAN FIERENS
Δημοσιεύθηκε:
3ο Εργαστηριακό Σχολείο: "Ποιοτικές Μέθοδοι στην Εφαρμοσμένη Κοινωνική Έρευνα και την Ψυχική Υγεία - LaQualAp2022",
Δημοσιεύθηκε:
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα: Αλυπίας Τέχνη – Εκπαίδευση στη Συνθετική Ψυχοθεραπεία
Δημοσιεύθηκε:
Πρόγραμμα Κατάρτισης του Υπουργείου Υγείας "Παιδιά και έφηβοι στις ημέρες Covid-19"
Δημοσιεύθηκε:
Πρόσκληση σε Δωρεάν Εκπαίδευση Πρώτων Βοηθειών
Δημοσιεύθηκε: