Συνέδρια/Ημερίδες/Επιστημονικές Εκδηλώσεις
Συνέδριο "Ψυχολογία παιδιών/εφήβων και Κοινωνιολογία της παιδικής ηλικίας: Παράλληλοι μονόλογοι ή διαλογικές πρακτικές;" [Θεσσαλονίκη, 13-15 Ιανουαρίου 2023]
Δημοσιεύθηκε:
Ημερίδα "Διδασκαλία και Εκμάθηση Γλωσσών στην Ψηφιακή Εποχή"
Δημοσιεύθηκε:
Διεθνές Συνέδριο "Intercultural Education on the Move: Facing Old and New Challenges"
Δημοσιεύθηκε:
Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών - 1ο Συνέδριο Υποψηφίων Διδακτόρων και Μεταδιδακτορικών Ερευνητών και Ερευνητριών
Δημοσιεύθηκε:
Επιστημονική Εκδήλωση με θέμα: "Οι καλύτερες ιατρικές και κοινωνικές προσφορές μας"
Δημοσιεύθηκε:
Θεματικό Συνέδριο της Παγκόσμιας Ψυχιατρικής Εταιρείας
Δημοσιεύθηκε:
Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο «Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα: Σύγχρονες προκλήσεις και προβληματισμοί»
Δημοσιεύθηκε: