Ανάδειξη Εκπροσώπων
Αποτελέσματα Εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου στο Τμήμα Ψυχολογίας
Δημοσιεύθηκε:
Ανακήρυξη υποψηφιοτήτων για τις εκλογές Προέδρου στο Τμήμα Ψυχολογίας
Δημοσιεύθηκε:
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΕΤΕΠ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Δημοσιεύθηκε:
Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Δημοσιεύθηκε:
ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ εκπροσώπων των µελών ΕΔΙΠ στη Συνέλευση του Τμήματος Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με μονοετή θητεία για το διάστημα από 01.09.2022 έως 31.08.2023 (ακαδημαϊκό έτος 2022-2023)
Δημοσιεύθηκε:
Ανακήρυξη υποψηφίων Ε.Τ.Ε.Π. για τη Συνέλευση του Τμήματος Ψυχολογίας
Δημοσιεύθηκε:
Προκήρυξη Εκλογών Για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.Τ.Ε.Π. (τακτικού – αναπληρωματικού) στη Συνέλευση του Τμήματος Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για το χρονικό διάστημα από 01.09.2022 έως 31.08.2023 (Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023)
Δημοσιεύθηκε: