ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΕΤΕΠ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εκλογών με θητεία ενός έτους, από 1/9/2022 έως 31/8/2023, εκλέγεται:

– η κ. Βάια Τσιάλιου για Τακτικό Μέλος στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος Ψυχολογίας και

– η κ. Βασιλική Ανδρούτσου για Αναπληρωματικό Μέλος.

Πληροφορίες Ανακοίνωσης