Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Προκηρύσσουμε εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με διετή θητεία, ήτοι έως 31/08/2024.

Οι εκλογές θα διεξαχθούν την 13η Ιουλίου 2022 ημέρα Τετάρτη. Σε περίπτωση ισοψηφίας η εκλογή θα επαναληφθεί την επόμενη εργάσιμη ήτοι την Πέμπτη 14 Ιουλίου 2022.

Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί κατά τις ώρες 9.00-14.00.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας, μαζί με σύντομο βιογραφική σημείωμα θα υποβληθούν από τα ενδιαφερόμενα μέλη Δ.Ε.Π. (Καθηγητές πρώτης βαθμίδας και Αναπληρωτές Καθηγητές), που πληρούν τις προϋποθέσεις των σχετικών διατάξεων, στο Τμήμα Πρωτοκόλλου – Διεκπεραίωσης και Αρχείου της Δ/νσης Διοικητικού, Μεταβατικό κτίριο, 2ος όροφος, Πανεπιστημιούπολη, μέχρι την Πέμπτη 7 Ιουλίου 2022 και ώρα 13.00.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το συνημμένο αρχείο.

 

Πληροφορίες Ανακοίνωσης

Σημαντική ημερομηνία:

Σχετικός σύνδεσμός: