Παπασταθόπουλος Ευστάθιος

Παπασταθόπουλος Ευστάθιος

Επίκουρος Kαθηγητής

Ο Στάθης Παπασταθόπουλος είναι Επίκουρος Καθηγητής Εξελικτικής Ψυχολογίας στο Τμήμα Ψυχολογίας του Παν/μίου Ιωάννινων από το 2019. Ως Λέκτορας και Επίκ. Καθηγητής έχει διδάξει στο Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του ίδιου Παν/μίου από το 2007-2019 και έχει προσφέρει μαθήματα στα αντικείμενα της Μεθοδολογίας Έρευνας και της Αναπτυξιακής Ψυχολογίας στο Τμήμα Φ.Κ.Σ. του Παν/μίου Κρήτης), στο Τμήμα Ψυχολογίας του Αριστοτέλειου Παν/μίου Θεσσαλονίκης, στο ΠΠΣ  και στο ΠΜΣ Ειδικής Αγωγής του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του ΕΚΠΑ. Από τον Οκτώβριο 2016 έως και τον Μάρτιο 2018 διετέλεσε Επιστημονικά Υπεύθυνος στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του Παν/μίου Ιωαννίνων Ολοκληρωμένη απόκριση στις ανάγκες εκπαίδευσης και προστασίας των παιδιών-προσφυγών και των κηδεμόνων τους στην Ευρώπη και ειδικότερα στην Ελλάδα (Χρηματοδότηση ECHO/Terre des hommes). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα κινούνται στο χώρο της ιστορίας και μεθοδολογίας της ψυχολογίας, στην ανάπτυξη της επικοινωνίας και της φαντασίας στην βρεφική και νηπιακή ηλικία και στη μελέτη της κοινωνικής και εκπαιδευτικής εμπειρίας μεταναστευτικών και μειονοτικών ομάδων.

Παραδιδόμενα μαθήματα

Τίτλος:

Μαθήματα Αναπτυξιακη Ψυχολογία Ι: Βρεφική και νηπιακή Ηλικία,
Αναπτυξιακή Ψυχολογία ΙΙ: Παιδική και εφηβική ηλικία,
Ιστορία και Επιστημολογία της Ψυχολογίας,
Αναπτυξιακή Μελέτη του Παιχνιδιού και της Φαντασίας,
Αναπτυξιακή Ψυχολογία και Κοινωνική Αλλαγή
Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση:

Γραφείο 311 / 4ος Όροφος.

Τηλέφωνο:

265 10 05 752
Ακαδημαϊκές πληροφορίες

ΦΕΚ Διορισμού:

ΦΕΚ1351/Γ΄/12.8.2019

Γνωστικό Αντικείμενο:

Εξελικτική Ψυχολογία

Σπουδές:

2004 Διδακτορική Διατριβή στην Αναπτυξιακή Ψυχολογία, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών

1995 Πτυχίο Ψυχολογίας, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:

Ανάπτυξη αλληλοδράσεων στη βρεφική ηλικία, ανάπτυξη παιχνιδιού και φαντασίας, μεθοδολογία έρευνας, ιστορία της ψυχολογίας, αναπηρίες, φύλο, μειονότητες, μετανάστευση, Αποαποικιοποίηση, διδασκαλία ελληνικών ως ξένη γλώσσα σε άτομα προσφυγικής προέλευσης

Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις:

Papastathopoulos, S., Simopoulos, G. & Stergiou, L. (2021). Non-formal Education for Refugees: Moving from “Chaos” to an Inclusive Framework. In, A. Chatzidaki and R. Tsolakidou (Eds.), Challenges and Initiatives in Refugee Education: The Case of Greece. Oxford University Press

Παπασταθόπουλος, Σ. (2020). Η φασματοποιημένη παρουσία των προσφύγων στους τόπους του μεταβατικού. Misfit, 1, 6-15.

Παπασταθόπουλος, Σ., Σιμόπουλος, Γ., Στεργίου, Λ., Λεκάκου, Μ. & Μ. Καψάλη (2020). Πριν από την ένταξη: σχεδιάζοντας μια δράση μη τυπικής εκπαίδευσης και εκπαιδευτικό υλικό για μαθητές/τριες προσφυγικής προέλευσης. https://clc5.ediamme.edc.uoc.gr/el/selected-papers-clc5/

Παπασταθόπουλος, Σ. (2017). Η έναρθρη σωματικότητα των σχέσεων Μια αναπτυξιακή πρόταση μελέτης με το σώμα. Στον Πουρκό, Μ. (Επιμ.), Το σώμα ως τόπος πληροφορίας, μάθησης και γνώσης. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Δίσιγμα.

Papastathopoulos, E. (2016). Thinking intersubjectivity in Daniel N. Stern's work. Στο T. Kokkinaki (Επιμ.) Intersubjective paths to interpersonal relationships and Learning, Special Issue of the Scientific Electronic Journal "Eleutherna" of the Department of Psychology, University of Crete.

Παπασταθόπουλος, Ε. (2016). Σήμανση Χ: Η βιοπολιτική της ψυχομετρικής αξιολόγησης των μεταναστών στο νησί Ellis. Στους Κ. Λιάμπη, Ν. Κατσικούδη, & Ν. Αθανασόπουλο (Επιμ.), Από την Άπειρο χώρα στην Μεγάλη Ήπειρο. Ιωάννινα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Κατσανούλη, Α., & Παπασταθόπολος, Ε. (2015). Απόψεις και εμπειρίες ατόμων με επίκτητη αναπηρία για την εκπαιδευτική τους πορεία. Στις Α. Ζώνιου-Σιδέρη, Ε. Ντεροπούλου-Ντέρου, & Κ. Παπαδοπούλου (Επιμ.), Η έρευνα στην ειδική αγωγή, στην ενταξιακή εκπαίδευση και στην αναπηρία. Τόμος Δ'. Αθήνα: Πεδίο.

Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα στα Ελληνικά:

Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα στα Αγγλικά:

Ώρες Συνεργασίας:

Δευτέρα 16:00-18:00, Πέμπτη 10:00-12:00, Παρασκευή 16:00-18:00