ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ εκπροσώπων των µελών ΕΔΙΠ στη Συνέλευση του Τμήματος Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με μονοετή θητεία για το διάστημα από 01.09.2022 έως 31.08.2023 (ακαδημαϊκό έτος 2022-2023)

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εκλογών, εκπρόσωποι των µελών ΕΔΙΠ στη Συνέλευση του Τμήματος Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων αναδείχτηκαν οι κάτωθι:

Η κα Καλτσούδα Άννα του Κωνσταντίνου εκλέγεται τακτική εκπρόσωπος των μελών Ε.Δ.Ι.Π. στη Συνέλευση του Τμήματος Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Ο κ. Κάμτσιος Σπυρίδων του Αναστάσιου εκλέγεται αναπληρωματικός εκπρόσωπος των μελών Ε.Δ.Ι.Π. στη Συνέλευση του Τμήματος Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Πληροφορίες Ανακοίνωσης

Σημαντική ημερομηνία:

Σχετικός σύνδεσμός: