Γκαντώνα

Γεωργία Γκαντώνα

Επίκουρη Καθηγήτρια

Η Γεωργία Γκαντώνα είναι ψυχολόγος και Επίκουρη Καθηγήτρια Συμβουλευτικής Ψυχολογίας του Τμήματος Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Πριν το διορισμό στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων είχε διδακτικό έργο στο αντικείμενο της ψυχολογίας σε πολλούς εκπαιδευτικούς φορείς, όπως το ΤΕΙ Ηπείρου, το Μεσογειακό Κολλέγιο Αθηνών, το ΙΝΕΠ του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης, διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα ειδίκευσης στη Συστημική Συμβουλευτική και Ψυχοθεραπεία, κα.

Ως προς το κλινικό της έργο, έχει εργαστεί ως ψυχολόγος επί δεκαπέντε έτη τόσο σε ιδιωτική πρακτική όσο και σε διάφορες δομές του ευρύτερου δημοσίου τομέα. Έχει ασκήσει συμβουλευτική σε κοινοτικό επίπεδο, έχει πάρει μέρος σε ερευνητικά προγράμματα για ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση της λειτουργικότητας ευάλωτων ομάδων και έχει προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες κατά την ψυχολογική εποπτεία στελεχών ψυχικής υγείας σε δομές του ΚΕΘΙ. Σημαντική επίσης, εμπειρία έχει στην Επαγγελματική Συμβουλευτική σε πολλαπλά προγράμματα για την πρόσβαση στην αγορά εργασίας ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (μετανάστες, άνεργοι, πρόσφυγες).

Τέλος, μετά την έκδοση στα ελληνικά (2017) του συγγράμματος «Η Θεωρία του Διαλογικού Εαυτού: Τοποθέτηση και αντι-τοποθέτηση σε μια παγκοσμιοποιημένη κοινωνία», του οποίου είχε την επιμέλεια και μετάφραση, ασχολείται με την δημιουργία, εφαρμογή και αξιολόγηση μεθόδων συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας που στηρίζονται στη Θεωρία του Διαλογικού Εαυτού ως μια ενοποιητική θεωρία. Έχει πάρει μέρος σε διεθνή συνέδρια, έχει συνεργαστεί με διεθνή περιοδικά ως κριτής άρθρων και είναι μέλος επιστημονικών εταιρειών (ΕΛΨΕ, ΨΕΒΕ, International Society for Dialogical Science, European Family Therapy Association).

Παραδιδόμενα μαθήματα

Τίτλος:

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ - ΨΥΕ027
ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ - ΨΥΕ04
Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση:

Τμήμα Ψυχολογίας

Τηλέφωνο:

2651005660

Ιστοσελίδα:

Ακαδημαϊκές πληροφορίες

ΦΕΚ Διορισμού:

ΦΕΚ 3173/τ. Γ΄/21/12/2022

Γνωστικό Αντικείμενο:

Συμβουλευτική Ψυχολογία

Σπουδές:

Η Γεωργία Γκαντώνα είναι πτυχιούχος του Τμήματος Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (1999), κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Σχολικής και Εξελικτικής Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (2002) και Διδάκτορας Ψυχολογίας του Τμήματος Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (2007). Ο τίτλος της διδακτορικής της διατριβής ήταν: «Η συμβολή ατομικών και ψυχοκοινωνικών παραγόντων κατά την προσαρμογή του φοιτητικού πληθυσμού στο Πανεπιστήμιο: Μια οικοσυστημική προσέγγιση». Έλαβε τα ανωτέρω πτυχία με χαρακτηρισμό «Άριστα». Επίσης, στις προπτυχιακές της σπουδές υπήρξε υπότροφος του Πανεπιστημίου Αθηνών βάσει ακαδημαϊκής επίδοσης της και στις μεταπτυχιακές της σπουδές υπήρξε υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών.

Επιπρόσθετα, παρακολούθησε και ολοκλήρωσε τετραετές πρόγραμμα ειδίκευσης στη Συστημική – Οικογενειακή Συμβουλευτική και Ψυχοθεραπεία, μονοετή προγράμματα στην Εφαρμοσμένη Θεωρία Συμπεριφοράς, Ψυχομετρική αξιολόγηση και Νευροψυχολογική Αξιολόγηση, καθώς και διάφορες άλλες εκπαιδεύσεις σε σύγχρονες μορφές συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας. Επιπρόσθετα, έχει υπάρξει ενεργό μέλος σε ομάδες Προσωπικής Ανάπτυξης και Λειτουργικών Σχέσεων στο Αθηναϊκό Κέντρο Μελέτης της Οικογένειας (ΑΚΜΑ).

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:

Τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα εντάσσονται στο πεδίο της Συμβουλευτικής Ψυχολογίας και επικεντρώνονται:

 • Στη μελέτη της προσαρμογής του φοιτητικού πληθυσμού στο Πανεπιστήμιο
 • Στην ανάπτυξη των εσωτερικών αποθεμάτων των συμβουλευόμενων, τη διαχείριση αρνητικών συναισθημάτων και την ενδυνάμωση της λειτουργικότητάς τους.
 • Στη διερεύνηση των παραμέτρων που επηρεάζουν τη συμβουλευτική διαδικασία.
 • Στην ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση μεθόδων και τεχνικών παρέμβασης που βασίζονται στη Θεωρία του Διαλογικού Εαυτού ή άλλων κονστρουκτιβιστικών προσεγγίσεων.

Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις:

 1. Gkantona, G. (2022). My Inner World: Analyzing the Client’s Self-Dialogicality with the Method of Internal Multi-Actor Performance. Journal of Constructivist Psychology, DOI: 10.1080/10720537.2022.2100534.
 2. Gkantona, G. (2019). Creating space for happiness to emerge: Τhe processes of emotional change in the dialogical stage model. British Journal of Guidance & Counselling, 47:2, 190-199. DOI: 10.1080/03069885.2018.1478059.
 3. Γκαντώνα, Γ. (2018). Η διαλογική προσέγγιση στην οικογενειακή ψυχοθεραπεία. Στο Β. Παπαδιώτη - Αθανασίου & Λ. Σόφτα - Nall, (Επιμ. Έκδ.), Οικογενειακή Συστημική Θεραπεία. (σσ. 229 - 248). Αθήνα, Τόπος.
 4. Hermans, H. & Hermans-Konopka, A. (2017). Η Θεωρία του Διαλογικού Εαυτού: Τοποθέτηση και αντι-τοποθέτηση σε μια παγκοσμιοποιημένη κοινωνία. Επιμέλεια και μετάφραση από τα Αγγλικά από Γκαντώνα, Γ. Αθήνα: Εκδόσεις Παρισιάνου. (Το πρωτότυπο εκδόθηκε το 2010 από Cambridge University Press, New York).
 5. McMahon, M. & Patton, W. (2016). Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας: Μια κονστρουκτιβιστική προσέγγιση. Επιμέλεια και μετάφραση από τα Αγγλικά από Γκαντώνα, Γ. Αθήνα: Εκδόσεις Παρισιάνου. (Το πρωτότυπο εκδόθηκε το 2006 από Routledge, London and New York).
 6. Gkantona, G. (2015). Are negative emotions signals for changing the self or/and symptoms to be treated? A case example illustrating a dialogical stage model for emotional change. 2nd Joint WPAINA - HSRPS International Psychiatric Congress: Pluralism in Psychiatry II. Multidimensional Considerations. October 30 – November 2, 2014, Athens, Greece. Proceedings edited by C. Soldatos, D. Dikeos, M. Riba, P. Ruiz, D. Bhugra, M. Riba. Medimond Publishing Company, (pp. 75-78), Bologna, Italy.
 7. Gkantona, G., Lefkaditi, E. & Paritsis, N. (2015). Continuous development in social skills in profoundly retarded adults: Is there a case of neuroplasticity? 2nd Joint WPA-INA-HSRPS International Psychiatric Congress: Pluralism in Psychiatry II. Multidimensional Considerations, October 30 – November 2, 2014, Athens, Greece. Proceedings edited by C. Soldatos, D. Dikeos, M. Riba, P. Ruiz, D. Bhugra, M. Riba. Medimond Publishing Company, (pp. 75-78), Bologna, Italy.
 8. Gkantona, G., Idreou, K., & Paritsis, N. (2014). Human Systems Therapy (HST) for individuals with intellectual disability. 1st Joint WPA-INA-HSRPS International Psychiatric Congress: Pluralism in Psychiatry, Diverse approaches and converging goals. November 29 - December 2, 2012, Athens, Greece. Proceedings edited by C. Soldatos, P. Ruiz, D. Dikeos, M. Riba. Medimond International Proceedings, (pp. 155-160), Bologna, Italy.
 9. Gkantona, G., Ydreou, A., Lefkaditi, E., & Paritsis, N. (2014). Improving Adaptive Functioning in Profoundly Mentally Retarded and Behavior-Disordered ex Hospitalized Adults. A Control Study. Human Systems: The Journal of Therapy, Consultation and Training, Vol. 25:1, pp. 77-86.
 10. Γκαντώνα, Γ. & Στογιαννίδου, Α. (2009). Η διαφοροποίηση του/της φοιτητή/ριας από το οικογενειακό σύστημα: Η έννοια της προσωπικής αυτονομίας και η σχέση της με την προσαρμογή στο φοιτητικό τρόπο ζωής. Στο Μ. Δικαίου, Ε. Γεωργάκα, Π. Μεταλλιδου & Α. Ξενικού, (Επ. Έκδ.). Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Ψυχολογίας, Τόμος Η΄, Τεύχος VIII, (σελ. 343-361). Θεσσαλονίκη, Τμήμα Ψυχολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
 11. Gadona, G., Stogiannidou, A. & Kalantzi-Azizi, A. (2006). Reliability and Validity of the College Adaptation Questionnaire in a sample of Greek University students. FEDORA PSYCHE Conference, 8-11 June 2005, Groningen, The Netherlands. Proceedings edited by T. Boekhorst and E. Uildruiks. Internationalization within Higher Education in an expanding Europe. New developments in Psychological Counselling, (pp. 129-134), FEDORA - Louvain-la-Neuve.

Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα στα Ελληνικά:

Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα στα Αγγλικά:

Ώρες Συνεργασίας:

Δευτέρα 13:00 - 15:00, Τρίτη 10:00 - 12:00