Εξετάσεις του μαθήματος "Ψυχοσωματική Ιατρική"

Η εξέταση του επιλεγόμενου  μαθηματος “Ψυχοσωματική Ιατρική” θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 24 Ιουνίου 2022 και ώρα 17.00 στις αίθουσες που βρίσκονται στα γραφεία της ψυχιατρικής (κτίρια Ιατρικής αριθ. 20).

Πληροφορίες Ανακοίνωσης

Σημαντική ημερομηνία:

Σχετικός σύνδεσμός:

Συνημμένα αρχεία​:

No data was found