Αναπλήρωση μαθήματος “Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ – ΨΥΕ013”

Την Παρασκευή 02.12.2022 και ώρα 9:30 – 12:00 θα πραγματοποιηθεί αναπληρωματική παράδοση του μαθήματος “Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ – ΨΥΕ013” στην ΑΙΘ 2023 (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ), 2ος όροφος.

Εξ αποστάσεως διάλεξη με θέμα «Οι εφαρμογές της Θετικής Ψυχολογίας στην Ελλάδα»

Στο πλαίσιο του μαθήματος “Θετική Ψυχολογία” σας προσκαλούμε τη Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2022, 15:00-18:00 σε εξ αποστάσεως διάλεξη με θέμα «Οι εφαρμογές της Θετικής Ψυχολογίας στην Ελλάδα» Ομιλητής: Χρήστος Πεζηρκιανίδης, PhD, PostDoc Θετικής και Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, Συνσυντονιστής Κλάδου Θετικής Ψυχολογίας, ΕΛΨΕ Τι είναι και τι δεν είναι η Θετική Ψυχολογία; Πως μελετάμε τα άτομα, τις ομάδες […]

Αναπληρώσεις μαθήματος “ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ: ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ – ΨΥΕ048”

Αναπληρώσεις του μαθήματος “ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ: ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ – ΨΥΕ048” θα πραγματοποιηθούν ως εξής: την Παρασκευή 02.12.2022, ώρα 15:00 – 18:00 στην ΑΙΘ 4 την Παρασκευή 16.12.2022, ώρα 15:00 – 18:00 στην ΑΙΘ 4

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕΙΣ του ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ “ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕ∆ΟΜΕΝΩΝ – ΨΥΕ049”

Αναπληρώσεις του μαθήματος “ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ – ΨΥΕ049” θα πραγματοποιηθούν ως εξής: την Παρασκευή 02.12.2022 και ώρα 18:00 – 21:00 στην ΑΙΘ 2 το Σάββατο 03.12.2022 και ώρα 12:00 – 15:00 στην ΑΙΘ 2 την Παρασκευή 16.12.2022 και ώρα 18:00 – 21:00 στην ΑΙΘ 2