Πρόγραμμα Ενίσχυσης Συμμετοχής ομάδων φοιτητών σε διεθνείς διαγωνισμούς

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών σε εφαρμογή της με αριθ. 136877/Ζ1/26-10-2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 5021/Β/29-10-2021) και ειδικότερα του άρθρου 1 αυτής, ανακοινώνει την υλοποίηση προγράμματος με σκοπό την ενίσχυση της συμμετοχής ομάδων φοιτητών σε διεθνείς διαγωνισμούς που διοργανώνονται στο εξωτερικό, με σκοπό την ανάδειξη της καλύτερης […]

Διεθνές Συνέδριο “Intercultural Education on the Move: Facing Old and New Challenges”

Η  International Association for Intercultural Education (IAIE) σε συνεργασία με το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο –Hellenic Open University (HOU)– διοργανώνουν online Διεθνές Συνέδριο με τίτλο Intercultural Education on the Move: Facing Old and New Challenges στις 1 & 2 Οκτωβρίου 2022 Για την υποβολή εργασιών και για εγγραφές, μόνο online, παρακαλούμε επισκεφτείτε τον σύνδεσμο στην πλατφόρμα Conftool Πληροφορίες […]

Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών – 1ο Συνέδριο Υποψηφίων Διδακτόρων και Μεταδιδακτορικών Ερευνητών και Ερευνητριών

Το Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων διοργανώνει την Παρασκευή 27 και το Σάββατο 28 Μαΐου 2022 στην Παπαζόγλειο Υφαντική Σχολή Θηλέων το 1ο Συνέδριο Υποψηφίων Διδακτόρων και Μεταδιδακτορικών Ερευνητών και Ερευνητριών. Σκοπός του Συνεδρίου, όπου συμμετέχουν 62 υποψήφιοι διδάκτορες και μεταδιδακτορικοί ερευνητές/τριες, είναι να ενθαρρύνει τους νέους και […]