Πρακτική Άσκηση

Υποψήφιοι εκπόνησης Πρακτικής Άσκησης Χειμερινού Εξαμήνου Α.Ε. 2020-2021

Παρακαλούνται όσοι φοιτητές θεωρούν ότι πληρούν τα κριτήρια επιλογής 1. & 2. που αναφέρονται στη σελ. 21 του ΠΠΣ σχετικά με τη δυνατότητα εκπόνησης της Πρακτικής Άσκησης, να το δηλώσουν στέλνοντας email με το ονοματεπώνυμό τους και τον Α.Μ. και θέμα “Εκπλήρωση Κριτηρίων Πρακτικής Άσκησης 2020-2021” στο email: akalts@uoi.gr (κ. Καλτσούδα), με κοινοποίηση στο email: vandrout@uoi.gr (κ. Ανδρούτσου).