Πρακτική Άσκηση

Υποχρεωτικό Σεμινάριο Πρακτικής Άσκησης

Οι φοιτητές/τριες που πληρούν τα κριτήρια εκπόνησης Πρακτικής Άσκησης στο Χειμερινό Εξάμηνο και την έχουν συμπεριλάβει στις δηλώσεις μαθημάτων καλούνται:
— Να παρακολουθήσουν το Υποχρεωτικό Σεμινάριο Πρακτικής Άσκησης με ημερομηνία έναρξης τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου και ώρα 11πμ – 13μμ.
— Να συμμετέχουν στην προκήρυξη που αφορά την κάλυψη της Πρακτικής Άσκησης από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ, μόνον εφόσον δεν έχουν εκπονήσει στο παρελθόν αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση μέσω του ίδιου προγράμματος. Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι αναρτημένη στον ιστότοπο του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης (http://gpa.uoi.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=129&Itemid=295)
και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου.