Γενικές ανακοινώσεις

Ξένη Γλώσσα

Αναφορικά με την Ξένη Γλώσσα θα υπάρξει εκ νέου ανακοίνωση στο προσεχές διάστημα που θα αφορά:

-στο τι αναγνωρίζεται/ κατοχυρώνεται και με ποιον τρόπο και βαθμό

– για τον τόπο και το χρονικό διάστημα κατάθεσης των τίτλων αναγνώρισης