Ανακοινώσεις Γραμματείας Σημαντικές Ανακοινώσεις

Τρόπος Διεξαγωγής Εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2020 (για το Ακ. Έτος 2019-20)

Οι φοιτητές θα εξεταστούν σε ΟΛΑ τα Μαθήματα της εξεταστικής Σεπτεμβρίου ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ (όπως διενεργήθηκαν κατά την Εαρινή Εξεταστική περίοδο)