Γενικές ανακοινώσεις

Τρισδιάστατοι εικονικοί κόσμοι για την αντιμετώπιση του φοιτητικού άγχους:: ερευνητικό έργο PLAY (Play, Learn, fight back AnxietY)

Το φοιτητικό άγχος (με κύριες αιτίες την πίεση για αριστεία, τις εξετάσεις και το επαγγελματικό μέλλον) είναι πρόβλημα με ευρείες διαστάσεις στον χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης. Αντικείμενο του ερευνητικού έργου «PLAY: Play, Learn, fight back AnxietY», στο οποίο συμμετέχει το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ), είναι η ανάπτυξη και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας παιγνιώδους τρισδιάστατου εικονικού περιβάλλοντος, στο οποίο φοιτητές (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και ενήλικες) θα μπορούν να ασχολούνται με δραστηριότητες που θα τους προετοιμάζουν καλύτερα για την ακαδημαϊκή πλευρά της πανεπιστημιακή ζωής, ώστε να αντιμετωπιστεί το άγχος τους.

 

Το έργο “PLAY” χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Erasmus+ (δράση: Στρατηγικές Συμπράξεις) και το συντονίζει το Πανεπιστήμιο Πατρών. Στην κοινοπραξία υλοποίησής του συμμετέχουν ως εταίροι, πέραν του ΑΠΚΥ, οι εξής φορείς: η εταιρία OptionsNet στην Πάτρα, το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Παιδικής Εκπαίδευσης και Ψυχολογίας (ICEP Europe) στην Ιρλανδία και το Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο ISMAI στην Πορτογαλία.

 

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο θα βρείτε στο συνημμένο leaflet και στον ιστοχώρο του: https://play2fightanxiety.eu/

Attachments

  • pdf PLAY leaflet
    Μέγεθος αρχείου: 420 KB Λήψεις: 143