Ανακοινώσεις Γραμματείας Σημαντικές Ανακοινώσεις

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Το μάθημα “ΨΥΧΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ” ΚΩΔ:ΨΥΕ034 ΈΧΕΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ WEB και μπορούν όσοι ενδιαφέρονται να το δηλώσουν. Δεν απαιτείται να κάνετε νέα δήλωση εφόσον έχετε τη δυνατότητα τροποποίησης της υπάρχουσας έως 26/10, έως ότου δηλαδή “κλείσουν” οι δηλώσεις.