Ανακοινώσεις Γραμματείας Σημαντικές Ανακοινώσεις

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Λόγω υπέρβασης του μέγιστου ορίου του αριθμού των φοιτητών σε κάποια μαθήματα παρακαλώ να ελεγχθούν οι υποβληθείσες δηλώσεις από τους φοιτητές ως εξής:

  1. Όσοι από τους φοιτητές έχουν τη δήλωσή τους σε κατάσταση “ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ” να μην προχωρήσουν σε καμμιά επεξεργασία/τροποποίηση της δήλωσής τους γιατί είναι πιθανό να χαθεί η θέση στα μαθήματα που έχουν μέγιστο όριο φοιτητών.
  2. Όσοι από τους φοιτητές έχουν τη δήλωσή τους σε κατάσταση “ΠΡΟΧΕΙΡΗ” αντί “ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ” είναι γιατί τους έχουν αφαιρεθεί μαθήματα λόγω υπέρβασης του μέγιστου ορίου θα πρέπει να αντικαταστήσουν τα μαθήματα που αφαιρέθηκαν με νέα μαθήματα και να κάνουν εκ νέου υποβολή.