Ανακοινώσεις Μαθημάτων Σημαντικές Ανακοινώσεις

Σχετικά με την εξέταση του μαθήματος “Αναπτυξιακή-Γνωστική Νευροψυχολογία”

Η εξέταση του μαθήματος “Αναπτυξιακή-Γνωστική Νευροψυχολογία”, η οποία ήταν προγραμματισμένη για τη Δευτέρα 27/01/2020 αναβάλλεται για την τελευταία εβδομάδα της εξεταστικής περιόδου. Θα ακολουθήσει ανακοίνωση με την ακριβή μέρα και ώρα εξέτασης.

Η εξέταση του μαθήματος θα διεξαχθεί από Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή αποτελούμενη από διδάσκοντες του Τμήματος. Η διαδικασία εξέτασης θα είναι κοινή για όλους τους φοιτητές βάσει των σημειώσεων του μαθήματος. Όσοι φοιτητές δεν έχουν προμηθευτεί τις σημειώσεις θα υπάρξει δυνατότητα δωρεάν αναπαραγωγής τους από το Πανεπιστημιακό Τυπογραφείο.

Τέλος, θα υπάρξει μέριμνα επιστροφής των χρημάτων στους φοιτητές που έχουν ήδη τις ανατυπωμένες σημειώσεις.