Ανακοινώσεις Γραμματείας Σημαντικές Ανακοινώσεις

Σχετικά με τη Δήλωση του μαθήματος ΨΥΕ 016 “Ψυχοπαθολογία Παιδιού και Εφήβου”

Λόγω τεχνικού προβλήματος ξεπεράστηκε το όριο των φοιτητών που δήλωσαν το συγκεκριμένο μάθημα. Για τον λόγο αυτόν το μάθημα κατοχυρώθηκε από τη Γραμματεία στους 100 πρώτους φοιτητές. Θα πρέπει λοιπόν, οι φοιτητές που δήλωσαν το μάθημα “Ψυχοπαθολογία Παιδιού και Εφήβου”, να ελέγξουν τη δήλωσή τους και όσοι διαπιστώσουν ότι η κατάσταση της δήλωσης τους  είναι “Πρόχειρη” να δηλώσουν ένα άλλο μάθημα στη θέση αυτού που τους αφαιρέθηκε, τηρώντας τους κανόνες δήλωσης, και να υποβάλλουν εκ νέου τη δήλωσή τους σε κατάσταση “Υποβληθείσα”.