Γενικές ανακοινώσεις

Πρώτο ερευνητικό σεμινάριο του Ινστιτούτου Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 17.00 θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, μέσω του MS Teams, το πρώτο ερευνητικό σεμινάριο του Ινστιτούτου Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με προσκεκλημένο ομιλητή τον Κλινικό Ψυχολόγο και Ψυχαναλυτή – Ψυχοθεραπευτή Dr Alex Desatnik, ο οποίος θα δώσει διάλεξη με θέμα:

“Mentalizing and Epistemic Trust: The Journey from Classical Psychoanalytic Theory to Todays Clinical, Academic and Educational Reality”

Συμμετέχουν επίσης η υποψήφια διδάκτωρ Ιατρικής κ. Κούλλουρου Ιουλιανή με θέμα:
“Borderline Personality Features in Preadolescents and Adolescents” ⎯
«Χαρακτηριστικά Οριακής Δομής Προσωπικότητας σε Προεφήβους και Εφήβους»

και ο υποψήφιος διδάκτωρ Ψυχολογίας κ. Χρήστος Ρέντζιος με θέμα:
“Attachment, Emotion Regulation and Learning – Related Factors” ⎯
«Δεσμός, Ρύθμιση του Συναισθήματος και Παράγοντες που σχετίζονται με τη Μάθηση».

Τη συζήτηση θα συντονίσει η Διευθύντρια του Ι.Α.Κ. κ. Ευαγγελία Καραγιαννοπούλου και ο Επίκουρος Καθηγητής Παιδοψυχιατρικής κ. Κωνσταντίνος Κώτσης.

_______________
* Η κεντρική ομιλία αφορά στη θεωρητική και ερευνητική προσέγγιση του Professor Peter Fonagy (UCL).
** Οι υποψήφιοι διδάκτορες θα παρουσιάσουν την πρόοδο της διδακτορικής διατριβής τους.

Σύνδεσμος για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων:  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmEzMjkzOWMtZjU0MS00MmQyLTlhY2QtOGM1MWQ1NWM2YTJh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2208bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be%22%2c%22Oid%22%3a%227110a01b-4e9a-4d8d-8e7b-099c9dc2f9c0%22%7d

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Dr Alex Desatnik is a Highly Specialist Clinical Psychologist and Psychoanalytic Psychotherapist. He has been trained at some of the world’s most prestigious centres for psychology and psychotherapy: University College London (UCL), The Tavistock and Portman Clinic, and the Anna Freud Centre. His research is based at the Research Department of Clinical, Educational and Health Psychology in University College London (UCL), The Developmental Neuroscience Unit (DNU) at the Anna Freud Centre, he is also a director of research at Open Door – Young People Service (PTP). For over a decade Dr Desatnik has specialised in developmental psychology, working with infants, children, adolescents, and their parents. He also works with marital couples and provides individual psychotherapy. Dr Desatnik is trained in psychoanalytic and cognitive behavioural (CBT) approaches. Dr Desatnik is also an accredited MBT therapist and supervisor (Mentalization Based Therapy). He has extensive experience of working with clients and supervising clinicians both privately and within the National Health Service (NHS). His research interest lie in the fields of emotion regulation, affective neuroscience, developmental psychopathology, epistemic trust in psychotherapy and education, quantitative measures of mentalization and psychotherapy outcome research. He is a frequently invited speaker at high profile research conferences in Europe and the USA. Finally, Dr Desatnik is a qualified business psychologist and organisational consultant; he has provided training and consultation services to international companies operating in the fields of IT, biotechnology, finance, mental health and education.
Professional accreditation: Chartered Clinical Psychologist, Member of the British Psychological Society (BPS), Health and Care Professions Council (HSPC), British Psychoanalytic Council (BPC), and the Association for Business Psychologists.

Κούλλουρου Ιουλιανή, Υποψήφια διδάκτωρ, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Παιδοψυχίατρος, Επιμελήτρια Β’ ΕΣΥ.

Ρέντζιος Χρήστος, MSc, Υποψήφιος διδάκτωρ, Τμήμα Ψυχολογίας, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Καραγιαννοπούλου Ευαγγελία, ΜΑ, PhD, CPsychol., AFBPsS, Καθηγήτρια Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας, Τμήμα Ψυχολογίας, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Διευθύντρια του Ινστιτούτου Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών, Κοσμήτωρ της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών.

Κώτσης Κωνσταντίνος, MD, MSc, PhD, Επίκουρος Καθηγητής Παιδοψυχιατρικής, Γεν. Γραμματέας Παιδοψυχιατρικής Εταιρείας Ελλάδος, Μέλος ΔΣ Ευρωπαϊκής Εταιρείας Παιδικής και Εφηβικής Ψυχιατρικής (ESCAP Board Member), Κο.Κε.Ψ.Υ.Π.Ε. Ψυχιατρικής Κλινικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Attachments