Ανακοινώσεις Γραμματείας Σημαντικές Ανακοινώσεις

Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Προπτυχιακών Φοιτητών για τη Χορήγηση Οικονομικής Ενίσχυσης

Παρακαλώ δείτε συνημμένα την Πρόκληση Υποβολής Αιτήσεων Προπτυχιακών Φοιτητών για τη
Χορήγηση Οικονομικής Ενίσχυσης από την Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων καθώς και των υπολοίπων συνημμένων αρχείων για την υποβολή αίτησης.

Ημερομηνίες Υποβολής Δικαιολογητικών: από 06/11/2020 έως 25/11/2020

 

Attachments