Γενικές ανακοινώσεις Σημαντικές Ανακοινώσεις

Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων για σπουδές Δεύτερου (Μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (Διδακτορικές), κληροδοτήματος «Ν. ΚΡΗΤΣΚΗ»

Ανακοινώνεται η με αριθμό 85372/Ζ1/3-7-2020 Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων  χωρίς διαγωνισμό, για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (Μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (Διδακτορικές) στο εσωτερικό, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Νικολάου Κρήτσκη» που υπάγεται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών. Οι αιτήσεις υποβάλλονται από Δευτέρα 20 Ιουλίου 2020 έως και την Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2020.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Ψυχολογίας

Attachments