Ανακοινώσεις Μαθημάτων Γενικές ανακοινώσεις

Πρόγραμμα μαθημάτων και κλινικών εργαστηρίων του μαθήματος “Βιοψυχολογία”

Το θεωρητικό μέρος του μαθήματος “Βιοψυχολογία” θα πραγματοποιείται κάθε Πέμπτη, ώρα 9.00-11.00.

Το εργαστηριακό – κλινικό μέρος θα πραγματοποιείται:

για την Α΄ ομάδα κάθε Πέμπτη μετά το θεωρητικό μέρος, ώρα 11.00-12.00 και
για την Β΄ ομάδα κάθε Δευτέρα στις 12.00-13.00.

Η Διδάσκουσα

Μ. Τσατάλη