Πρακτική Άσκηση Σημαντικές Ανακοινώσεις

Πρακτική Άσκηση Eαρινού Eξαμήνου 2020-2021: Ενημερωτική Εκδήλωση

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης και το Τμήμα Ψυχολογίας ανακοινώνουν την έναρξη νέου κύκλου Πρακτικής Άσκησης για το ακαδ. έτος 2020-2021 που αφορά στην υλοποίηση πρακτικών ασκήσεων κατά το εαρινό εξάμηνο 2020-2021, στο πλαίσιο του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, μέσω του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», ΕΣΠΑ 2014-2020.

Ενημερωτική Εκδήλωση:
Τη Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2021 στις 12:00 μμ,  θα  πραγματοποιηθεί Ενημερωτική Εκδήλωση για  τους φοιτητές του Τμήματος Ψυχολογίας. Η Ενημερωτική Εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας Microsoft Teams με κωδικό s9dhyun. Στην Ενημερωτική Εκδήλωση θα παρουσιαστούν στοιχεία για το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης, καθώς και οι διαδικασίες και προϋποθέσεις συμμετοχής των φοιτητών. Επίσης, θα υπάρχει ενότητα ερωτήσεων και απαντήσεων, προκειμένου οι φοιτητές να προετοιμαστούν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο για την εκδήλωση ενδιαφέροντος, που θα γίνει ηλεκτρονικά από τις 01/03 έως τις 05/03/2021.

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναμένεται να ανακοινωθεί την επόμενη εβδομάδα, στον ιστότοπο του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης: http://gpa.uoi.gr/.

 

Διαρκής ενημέρωση:
http://gpa.uoi.gr
https://www.facebook.com/gpauoi
https://www.twitter.com/gpauoi

Επικοινωνία για φοιτητές: students@gpa.uoi.gr