Ανακοινώσεις Μαθημάτων

Παρακολούθηση μαθήματος “Στατιστική ΙΙ”

Για το μάθημα «Στατιστική ΙΙ» αύριο 24/10/2019, οι φοιτητές με πρώτο γράμμα επώνυμου από Α-Κ θα το παρακολουθήσουν 14.00-15.30 και οι φοιτητές με πρώτου γράμμα επωνύμου Λ-Ω θα το παρακολουθήσουν 15.30-17.00