Ανακοινώσεις Μαθημάτων Γενικές ανακοινώσεις

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ- Ανακοίνωση έναρξης μαθήματος “Κοινοτική Κλινική Ψυχολογία”

Το 1ο μάθημα “Κοινοτική Κλινική Ψυχολογία” θα διεξαχθεί την Κυριακή 29/11/20, ώρα 9:00 – 12:00 μέσα από την ομώνυμη ομάδα που δημιουργήθηκε στο MS Teams με  κωδικό: 97au8ke

ο Διδάσκων

Στέφανος Μπέλλος
bellos.stefanos@uoi.gr
κιν. 6907588511