Ανακοινώσεις Γραμματείας

Οριστικοποίηση Δηλώσεων

Σας γνωρίζουμε ότι έχει πραγματοποιηθεί η οριστικοποίηση των δηλώσεων, πλην των δηλώσεων που αντιστοιχούν στους παρακάτω ΑΜ: 73, 554, 34,  795, 647, 788 και 74 και οι οποίες παραμένουν σε κατάσταση “πρόχειρη”, καθώς και της δήλωσης που αντιστοιχεί στον ΑΜ: 625.