Πρακτική Άσκηση

Οδηγίες Σύνδεσης στην Αίθουσα του Σεμιναρίου Πρακτικής Άσκησης

Έχοντας υπόψη τις οδηγίες της Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας και τις αποφάσεις του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων αναφορικά με τις διαδικασίες πραγματοποίησης του εκπαιδευτικού έργου στις συνθήκες διάδοσης του COVID-19, το υποχρεωτικό Σεμινάριο Πρακτικής Άσκησης θα υλοποιηθεί εξ αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας MS Teams.

Παρακαλούνται οι φοιτητές που έχουν δηλώσει την Πρακτική Άσκηση στο χειμερινό εξάμηνο να συνδεθούν στη διαδικτυακή αίθουσα του σεμιναρίου, επιλέγοντας το πεδίο «Join a team with a code» και δίνοντας τον κωδικό: 65scrq8