Ανακοινώσεις Μαθημάτων

Οδηγίες για την προφορική εξέταση (12 Ιουνίου 2020) των επί πτυχίω φοιτητών Τμήματος ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ στο μάθημα “Θέματα Γνωστικής και Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας: Αυτο-ρύθμιση – Αυτο-ρυθμιζόμενη Μάθηση”

Η προφορική εξέταση των επί πτυχίω φοιτητών του Τμήματος Ψυχολογίας στο μάθημα “Θέματα Γνωστικής και Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας: Αυτο-ρύθμιση – Αυτο-ρυθμιζόμενη Μάθηση” θα διεξαχθεί μέσω του MS-Teams την Παρασκευή 12-6-2020, στα παρακάτω μισάωρα, με βάση το αρχικό γράμμα του επιθέτου:

Α έως Κ (ΚΟΣΚΕΡΗ) στις 12.00 -12.30

Κ (ΚΩΣΤΟΥΛΑ) έως Μ στις 12.30 -13.00

Ν έως Ω στις 13.00 -13.30

Ο κωδικός της αίθουσας εξέτασης είναι: xszk1jj

Η διδάσκουσα

Γεωργία Παπαντωνίου