Ανακοινώσεις Γραμματείας Σημαντικές Ανακοινώσεις

Οδηγίες εξ αποστάσεως εξετάσεων εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με απόφαση της Συγκλήτου, στην κεντρική ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου μας (https://www.uoi.gr/it/exams-june2020/), έχει δημιουργηθεί και λειτουργεί ιστότοπος με οδηγίες για τη διεξαγωγή των προφορικών και γραπτών εξ αποστάσεως εξετάσεων του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.

Οι οδηγίες περιγράφουν με λεπτομέρεια τη διαδικασία των εξετάσεων στα δύο πιστοποιημένα συστήματα, MS-Teams και e-Course, του Πανεπιστημίου μας. Συγκεκριμένα, παρέχονται οδηγίες για τα παρακάτω:

Φ0. Προϋποθέσεις συμμετοχής φοιτητών στις εξετάσεις.
Φ1. Οδηγίες εξ αποστάσεως εξετάσεων φοιτητών με χρήση MS Teams και Forms.
Φ2. Οδηγίες προφορικών εξ αποστάσεως εξετάσεων για φοιτητές.
Φ3. Οδηγίες γραπτής εξέτασης με χειρόγραφες απαντήσεις για τους φοιτητές.
Φ4. Οδηγίες γραπτών εξ αποστάσεως εξετάσεων με χειρόγραφες απαντήσεις
μέσω MS Teams για φοιτητές: Υπάρχουν στις Οδηγίες Φ1 και Οδηγίες Φ3.
Φ5. Οδηγίες γραπτών εξ αποστάσεως εξετάσεων με χειρόγραφες απαντήσεις
μέσω e-Course για φοιτητές.

Εκ μέρους της Πρυτανείας

Από τη Γραμματεία του Τμήματος