Ανακοινώσεις Γραμματείας

Μαθήματα Φιλοσοφίας εμβόλιμης εξεταστικής (αφορά τους επί πτυχίω φοιτητές)

Στο πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής/κατοχύρωσης του μαθήματος “Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία” (με διαφορετικό κωδικό από τον κωδικό Φ1Ε001) του Τμήματος Φ.Π.Ψ., το αντιστοιχιζόμενο μάθημα “Φιλοσοφία του Νου” χειμερινού εξαμήνου του Τμήματος Ψυχολογίας θα δηλωθεί από τη Γραμματεία στην εμβόλιμη δήλωση Εαρινού Εξαμήνου 2019-2020, μετά το πέρας των δηλώσεων και για όσους φοιτητές έχουν καταθέσει στη Γραμματεία του Τμήματος, μέσω ταχυδρομείου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (grampsych@uoi.gr) ή φαξ (2651007096), έως και τη Δευτέρα 13-4-2020:
– Αίτηση απαλλαγής/κατοχύρωσης (Θα ληφθεί υπόψη ως αίτηση και το μήνυμα μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του φοιτητή στο οποίο θα αναφέρεται με ακρίβεια το αίτημα και τα στοιχεία του φοιτητή).

Η αίτηση απαλλαγής/κατοχύρωσης του μαθήματος θα εξετάζεται και θα πραγματοποιείται έπειτα από τη θετική εισήγηση της Επιτροπής Φοιτητικών Ζητημάτων η οποία θα ελέγξει:
– την Αναλυτική Βαθμολογία από το Τμήμα Φ.Π.Ψ., από την οποία θα προκύπτει ότι ο φοιτητής, που έχει κάνει την αίτηση, έχει εξεταστεί επιτυχώς στο μάθημα “Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία” του Τμήματος Φ.Π.Ψ. (με διαφορετικό κωδικό από τον κωδικό Φ1Ε001) καθώς και ο βαθμός στο συγκεκριμένο μάθημα.

Η Αναλυτική Βαθμολογία των ενδιαφερόμενων φοιτητών θα πρέπει να κατατεθεί στη Γραμματεία του Τμήματος Ψυχολογίας έως τη λήξη των μαθημάτων του τρέχοντος ακαδημαϊκού εξαμήνου ή και νωρίτερα, εφόσον οι συνθήκες το επιτρέψουν.

Η ίδια διαδικασία θα ακολουθηθεί στο χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2020-21 και για το δεύτερο μάθημα “Εισαγωγή στη Φιλοσοφία” (με διαφορετικό κωδικό από τον κωδικό Φ3Ε001) του Τμήματος Φ.Π.Ψ. ως αντιστοίχιση με το μάθημα “Φιλοσοφία της Ψυχολογίας” εαρινού εξαμήνου του Τμήματος Ψυχολογίας, για όσους φοιτητές δεν θα το έχουν δηλώσει στο τρέχον εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2019-2020, και θα επιθυμούν να τους δηλωθεί στην επόμενη εμβόλιμη δήλωση μαθημάτων, δηλαδή σε αυτήν του χειμερινού εξαμήνου 2020-21.