Αναπληρώσεις Μαθημάτων

Αναπλήρωση:: “ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ – ΨΥΥ005”

Την Τρίτη 01.06.2021 και ώρα 15:00 θα πραγματοποιηθεί μία επιπλέον διάλεξη αναπλήρωσης, στην ομάδα “Πολιτική Ψυχολογία” μέσω της πλατφόρμας MSTeams στα πλαίσια του αντίστοιχου μαθήματος.

Υπενθυμίζεται ότι ο κωδικός πρόσβασης για την ομάδα είναι: 1aqgm6h

Ο Διδάσκων

Ερ. Βασιλικός