Ανακοινώσεις Μαθημάτων Γενικές ανακοινώσεις

LINK σύνδεσης του μαθήματος “Βιοψυχολογία”

Αγαπητοί φοιτητές
Θα σας παρακαλούσα να μη συνδεθείτε στο μάθημα μέσω των ιδρυματικών σας
κωδικών του MS teams, αλλά μέσω του browser Chrome στο link που ακολουθεί.
Το link αυτό θα είναι επαναλαμβανόμενο για τα μαθήματα της Πέμπτης.
Βιοψυχολογία – : Σύνδεσμος (βλ. συνημμένο)

η διδάσκουσα
Μαριάννα Τσατάλη

Attachments