Ανακοινώσεις Μαθημάτων Γενικές ανακοινώσεις

LINK σύνδεσης του μαθήματος “Νους και Εγκέφαλος”

Αγαπητοί φοιτητές
Θα σας παρακαλούσα να μη συνδεθείτε στο μάθημα μέσω των ιδρυματικών σας
κωδικών του MS teams, αλλά μέσω του browser Chrome στο link που ακολουθεί.
Το link θα είναι επαναλαμβανόμενο για τα μαθήματα της Πέμπτης.
Νους & Εγκέφαλος : Σύνδεσμος (βλ. συνημμένο).

Η διδάσκουσα
Μαριάννα Τσατάλη

Attachments