Ανακοινώσεις Μαθημάτων Γενικές ανακοινώσεις

Κλινικό εργαστήριο του μαθήματος “Βιοψυχολογία”

Αγαπητοί φοιτητές
Τα κλινικά φροντιστήρια θα πραγματοποιούνται την Κυριακή στις 15:00-16:00.
Θα σας παρακαλούσα να μη συνδεθείτε στο μάθημα μέσω των ιδρυματικών σας
κωδικών του MS teams, αλλά μέσω του browser Chrome στο link που ακολουθεί.
Το link αυτό θα είναι επαναλαμβανόμενο για το κλινικό φροντιστήριο της Κυριακής.
Βιοψυχολογία : Σύνδεσμος (βλ. συνημμένο).

η διδάσκουσα
Μαριάννα Τσατάλη

Attachments