Ανακοινώσεις Μαθημάτων Γενικές ανακοινώσεις

Κλινικό εργαστήριο του μαθήματος “Νους και Εγκέφαλος”

Αγαπητοί φοιτητές
Τα κλινικά φροντιστήρια θα πραγματοποιούνται την Κυριακή στις 16:00-17:00.
Θα σας παρακαλούσα να μη συνδεθείτε στο μάθημα μέσω των ιδρυματικών σας
κωδικών του MS teams, αλλά μέσω του browser Chrome στο link που ακολουθεί.
Το link αυτό θα είναι επαναλαμβανόμενο για το κλινικό φροντιστήριο της Δευτέρας.
Νους και εγκέφαλος : Σύνδεσμος (βλ. συνημμένο).
Η διδάσκουσα
Μαριάννα Τσατάλη

Attachments