Γενικές ανακοινώσεις

Ίδρυμα Μποδοσάκη: Προκήρυξη Βραβείων για Διακεκριμένους Νέους Επιστήμονες έτους 2021

Το ίδρυμα Μποδοσάκη επιδιώκοντας να ενισχύσει το δημιουργικό έργο των νέων Ελλήνων Επιστημόνων για την προαγωγή τους στην επιστήμη, θα χορηγήσει τέσσερα (4) Βραβεία, έκαστο ύψους είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, και συγκεκριμένα ένα (1) βραβείο ανά επιστημονικό τομέα, στους ακόλουθους επιστημονικούς τομείς:

  1. Βασικές Επιστήμες: Μαθηματικά
  2. Βιοεπιστήμες: Βιοϊατρικές Επιστήμες
  3. Εφαρμοσμένες Επιστήμες/Τεχνολογία: Εναλλακτικές και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Διαχείριση Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Τεχνολογίες Χαμηλών Εκπομπών Άνθρακα, Αποδοτική Χρήση και Διατήρηση Ενέργειας
  4. Κοινωνικές Επιστήμες: Οικονομική Επιστήμη, Πολιτική Επιστήμη, Νομική Επιστήμη

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο που ακολουθεί