Ανακοινώσεις Εξετάσεων

ΕΞΕΤΑΣΗ μαθήματος “ΒΙΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑ – ΨΥΕ029”

Οι εξετάσεις του μαθήματος “ΒΙΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑ – ΨΥΕ029” θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 09.02.2021 και ώρα 11:00 – 13:00 μέσω MSTeams και οι φοιτητές θα κατανεμηθούν με βάση το αρχικό γράμμα του επωνύμου τους σε τρεις ομάδες ως εξής:
ΑΙΘ 1 – ΒΙΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑ“, από Α έως Θ, κωδικός: qmkea26
ΑΙΘ 2 – ΒΙΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑ“, από Ι έως Π, κωδικός: 9akcghk
ΑΙΘ 3 – ΒΙΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑ“, από Ρ έως Ω, κωδικός: dbq1380

Παρακαλείστε να τηρήσετε την κατάταξη αυτή ώστε να αποφευχθούν προβλήματα με το δίκτυο

Όσοι φοιτητές αντιμετωπίζουν προβλήματα με την εγγραφή/πρόσβασή τους στις ομάδες, παρακαλούνται να αποστείλουν μήνυμα στο e-mail της διδάσκουσας mariannatsatali@uoi.gr, με θέμα “Εξετάσεις ΒΙΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑ”, αναφέροντας το όνομα, τον αριθμό μητρώου και το ιδρυματικό τους e-mail, ώστε να προστεθούν στην ομάδα και να συμμετάσχουν στις εξετάσεις.

Καλή επιτυχία!