Ανακοινώσεις Εξετάσεων

ΕΞΕΤΑΣΗ μαθήματος “ΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ – ΨΥΕ030”

Οι εξετάσεις του μαθήματος “ΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ – ΨΥΕ030” θα πραγματοποιηθούν την Δευτέρα 08.02.2021 και ώρα 11:00 – 13:00 μέσω MSTeams και οι φοιτητές θα κατανεμηθούν με βάση το αρχικό γράμμα του επωνύμου τους σε δύο ομάδες ως εξής:
ΑΙΘ 1 – ΝΟΥΣ&ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ“, από Α έως Λ, κωδικός: nzycs14
ΑΙΘ 2 – ΝΟΥΣ&ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ“, από Μ έως Ω, κωδικός: ykd779k

Παρακαλείστε να τηρήσετε την κατάταξη αυτή ώστε να αποφευχθούν προβλήματα με το δίκτυο

Όσοι φοιτητές αντιμετωπίζουν προβλήματα με την εγγραφή/πρόσβασή τους στις ομάδες, παρακαλούνται να αποστείλουν μήνυμα στο e-mail της διδάσκουσας mariannatsatali@uoi.gr, με θέμα “Εξετάσεις ΝΟΥΣ και ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ”, αναφέροντας το όνομα, τον αριθμό μητρώου και το ιδρυματικό τους e-mail, ώστε να προστεθούν στην ομάδα και να συμμετάσχουν στις εξετάσεις.

Καλή επιτυχία!