Ανακοινώσεις Εξετάσεων

Εξέταση μαθημάτων Αγγλικής Γλώσσας

Αναλυτικές πληροφορίες για την εξέταση όλων των μαθημάτων της Αγγλικής Γλώσσας κατά την εξεταστική περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2021 (ύλη, τρόπος εξέτασης, κωδικοί, κλπ.) έχουν αναρτηθεί στις σελίδες των μαθημάτων στην πλατφόρμα Ecourse.

Ο διδάσκων

Ιάκωβος Τσιπλακίδης