Ανακοινώσεις Εξετάσεων

Εξετάσεις “ΨΥΧΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ – ΨΥΕ043”

Η εγγραφή των φοιτητών στις ψηφιακές αίθουσες εξέτασης, θα γίνουν σύμφωνα με τα πρώτα γράμματα του επωνύμου τους, ως εξής:

  1. οι φοιτητές με επώνυμο που ξεκινά από Α – Κολ να εγγραφούν στην αίθουσα εξέτασης με τίτλο «ΨΥΧΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ(α) (ΤΜ.ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ) – ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: ΤΜΗΜΑ Α (Α-ΚΟΛ)» με κωδικό: capm5mc.
  2. οι φοιτητές με επώνυμο που ξεκινά από Κομ – Παπ να εγγραφούν στην αίθουσα εξέτασης «ΨΥΧΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ(β) (ΤΜ.ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ) – ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: ΤΜΗΜΑ Β (ΚΟΜ-ΠΑΠ)» με κωδικό: lxech9a.
  3. οι φοιτητές με επώνυμο που ξεκινά από Παρ – Ω να εγγραφούν στην αίθουσα εξέτασης «ΨΥΧΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ(γ) (ΤΜ.ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ) – ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: ΤΜΗΜΑ Γ (ΠΑΡ-Ω)» με κωδικό: 9za0190.

 

Η Διδάσκουσα